Jadwal Kuliah SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2020/2021

Tahun Akademik
Semester
Hari : Minggu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 11:00-12:00 TBY-110 Seminar Proposal A Tim Pendidikan Agama Islam
(00010101 000011 0 041)
2 13:00-14:00 TBY-110 Skripsi A Tim Pendidikan Agama Islam
(00010101 000011 0 041)
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-109 Kewarganegaraan C Indra Fajar Nurdin, S.Pd., M.Ag.
(19810420 201503 1 003)
2 07:00-08:40 TBY-110 Demografi Pendidikan A Drs. Moch. Fuad, M.Pd
(19570626 198803 1 003)
3 07:00-08:40 TBY-313 Pengantar Studi Islam D Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag.#199105052019031025
(19631107 198903 1 003)
4 07:00-08:40 TBY-314#KAM Pembelajaran SKI di Madrasah B Drs. H. Rofik, M.Ag
(19650405 199303 1 002)
5 07:00-08:40 TBY-410#RAB Sejarah Kebudayaan Islam C Dr. Muqowim, S.Ag., M.Ag.#196507161998031002
(19730310 199803 1 002)
6 07:00-08:40 TBY-411#KAM Fiqh 1 A Munawwar Khalil, S.S., M. Ag
(19790606 200501 1 009)
7 08:45-10:25 TBY-109 Kewarganegaraan D Indra Fajar Nurdin, S.Pd., M.Ag.
(19810420 201503 1 003)
8 08:45-10:25 TBY-110 Demografi Pendidikan B Drs. Moch. Fuad, M.Pd
(19570626 198803 1 003)
9 08:45-10:25 TBY-313 Kewarganegaraan A Drs. Nur Hamidi, MA
(19560812 198103 1 004)
10 08:45-10:25 TBY-314#RAB Pembelajaran SKI di Madrasah A Drs. Sarjono, M.Si
(19560819 198103 1 004)
11 08:45-10:25 TBY-410#RAB Sejarah Kebudayaan Islam A Dr. Muqowim, S.Ag., M.Ag.#196507161998031002
(19730310 199803 1 002)
12 08:45-10:25 TBY-411#KAM Fiqh 1 B Munawwar Khalil, S.S., M. Ag
(19790606 200501 1 009)
13 10:30-12:10 TBY-109#KAM Metodologi Penelitian A Dr. Sukiman, S.Ag., M.Pd.
(19720315 199703 1 009)
14 10:30-12:10 TBY-110 Pengantar Studi Islam A Dr. Sabarudin, M.Si
(19680405 199403 1 003)
15 10:30-12:10 TBY-313 Kewarganegaraan B Drs. Nur Hamidi, MA
(19560812 198103 1 004)
16 10:30-12:10 TBY-314 Pengembangan Profesi C Drs. Sarjono, M.Si
(19560819 198103 1 004)
17 10:30-12:10 TBY-410#SEL Sejarah Kebudayaan Islam B Dr. Muqowim, S.Ag., M.Ag.#196507161998031002
(19730310 199803 1 002)
18 10:30-12:10 TBY-411#KAM Fiqh 1 C Munawwar Khalil, S.S., M. Ag
(19790606 200501 1 009)
19 12:30-14:10 TBY-109 Pendidikan Soft Skill C Drs. H. Rofik, M.Ag#198808052019032012
(19650405 199303 1 002)
20 12:30-14:10 TBY-110 Pengantar Studi Islam B Dr. Mahmud Arif, M.Ag.
(19720419 199703 1 003)
21 12:30-14:10 TBY-314 Pembelajaran PAI untuk Difable B Sri Purnami, S.Psi. M.A.
(19730119 199903 2 001)
22 12:30-15:00 TBY-313 Fiqih Siyasah dan Jinayah C Dr. H. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.
(19771126 200212 1 002)
23 12:30-15:00 TBY-411 Fiqih Munakahat dan Mawaris A Drs. H. Radino, M.Ag.
(19660904 199403 1 001)
24 14:15-15:55 TBY-314 Pembelajaran PAI untuk Difable C Sri Purnami, S.Psi. M.A.
(19730119 199903 2 001)
25 14:15-15:55 TBY-410#KAM Strategi Pembelajaran A Indra Fajar Nurdin, S.Pd., M.Ag.
(19810420 201503 1 003)
26 15:15-17:45 TBY-411 Fiqih Munakahat dan Mawaris B Drs. H. Radino, M.Ag.
(19660904 199403 1 001)
27 16:00-17:40 TBY-109#SEL Pengembangan Media dan Sumber Belajar Pendidikan Agama Islam A Drs. Moch. Fuad, M.Pd
(19570626 198803 1 003)
28 16:00-17:40 TBY-314 Sejarah Pendidikan A Dr. Muqowim, S.Ag., M.Ag.
(19730310 199803 1 002)
29 16:00-17:40 TBY-410 Bahasa Arab A Drs. Mujahid, M.Ag
(19670414 199403 1 002)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-109 Islam dan Sains A H. ABD. MALIK USMAN
(19600601 199903 1 001)
2 07:00-08:40 TBY-110 Kewirausahaan dalam Pendidikan B Drs. Nur Hamidi, MA
(19560812 198103 1 004)
3 07:00-08:40 TBY-314 Pengembangan Profesi A Drs. Sarjono, M.Si
(19560819 198103 1 004)
4 07:00-08:40 TBY-410 Islam dan Ilmu Sosial Humaniora C Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.
(19681208 200003 1 001)
5 07:00-09:30 TBY-313 Fiqih Ibadah dan Muamalah C Dr. H. Tasman, M.A.#198808052019032012
(19611102 198603 1 003)
6 07:00-09:30 TBY-411 Fiqih Siyasah dan Jinayah A Drs. Mujahid, M.Ag#198612092019032018
(19670414 199403 1 002)
7 08:45-10:25 TBY-109 Isu-isu Aktual dalam Pendidikan A Dr. H. Karwadi, S.Ag, M.Ag
(19710315 199803 1 004)
8 08:45-10:25 TBY-110 Kewirausahaan dalam Pendidikan C Drs. Nur Hamidi, MA
(19560812 198103 1 004)
9 08:45-10:25 TBY-314 Pengembangan Profesi B Drs. Sarjono, M.Si
(19560819 198103 1 004)
10 08:45-10:25 TBY-410 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal D Dr. Nur Saidah, S. Ag., M. Ag
(19750211 200501 2 002)
11 09:35-12:05 TBY-411 Fiqih Siyasah dan Jinayah B Drs. Mujahid, M.Ag#198612092019032018
(19670414 199403 1 002)
12 10:30-12:10 TBY-109 Isu-isu Aktual dalam Pendidikan B Dr. H. Karwadi, S.Ag, M.Ag
(19710315 199803 1 004)
13 10:30-12:10 TBY-110 Kewirausahaan dalam Pendidikan A Drs. Nur Hamidi, MA
(19560812 198103 1 004)
14 10:30-12:10 TBY-313#KAM Pengembangan Profesi Guru A Drs. Sarjono, M.Si
(19560819 198103 1 004)
15 10:30-12:10 TBY-314#KAM Pembelajaran SKI di Madrasah C Drs. H. Rofik, M.Ag
(19650405 199303 1 002)
16 10:30-12:10 TBY-410 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal C Dr. Nur Saidah, S. Ag., M. Ag
(19750211 200501 2 002)
17 12:30-14:10 TBY-313 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal A Indra Fajar Nurdin, S.Pd., M.Ag.
(19810420 201503 1 003)
18 12:30-15:00 TBY-314 Fiqih Munakahat dan Mawaris D Drs. H. Radino, M.Ag.
(19660904 199403 1 001)
19 12:30-15:00 TBY-411 Pendidikan Inklusi A Drs. Nur Munajat, M.Si
(19680110 199903 1 002)
20 14:15-15:55 TBY-313 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal B Indra Fajar Nurdin, S.Pd., M.Ag.
(19810420 201503 1 003)
21 15:10-17:40 TBY-314 Fiqih Munakahat dan Mawaris C Drs. H. Radino, M.Ag.
(19660904 199403 1 001)
22 15:15-16:55 TBY-109 Islam dan Sains B H. ABD. MALIK USMAN
(19600601 199903 1 001)
23 15:15-16:55 TBY-411#RAB Metodologi Penelitian C Drs. Nur Munajat, M.Si
(19680110 199903 1 002)
24 16:00-17:40 TBY-313 Filsafat Ilmu A Dr. Usman, SS, M.Ag
(19610304 199203 1 001)
25 16:00-17:40 TBY-410 Bahasa Arab A Drs. Mujahid, M.Ag
(19670414 199403 1 002)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-110 Pendidikan Multikultural B Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.#198612092019032018
(19630705 199303 2 001)
2 07:00-08:40 TBY-314#JUM Statistik Pendidikan A Dr. Ibrahim, S.Pd., M.Pd.
(19791031 200801 1 008)
3 07:00-09:30 TBY-109 Qiratul Kutub B Drs. Mujahid, M.Ag
(19670414 199403 1 002)
4 07:00-09:30 TBY-410 Fiqih Ibadah dan Muamalah D Prof. Dr. H. Maragustam, M.A#199105052019031025
(19591001 198703 1 002)
5 07:00-09:30 TBY-411 Masailul Fiqih/Fiqih Kontemporer A Drs. Ahmad Hanany Naseh, M.A.
(19580922 199102 1 001)
6 08:45-10:25 TBY-110 Pendidikan Multikultural A Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.#198612092019032018
(19630705 199303 2 001)
7 09:35-12:05 TBY-109 Qiratul Kutub C Drs. Mujahid, M.Ag
(19670414 199403 1 002)
8 09:35-12:05 TBY-411 Masailul Fiqih/Fiqih Kontemporer B Drs. Ahmad Hanany Naseh, M.A.
(19580922 199102 1 001)
9 10:30-12:10 TBY-314 Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah/Sekolah A Drs. H. Rofik, M.Ag
(19650405 199303 1 002)
10 10:30-12:10 TBY-410 Filsafat Ilmu A Dr. Usman, SS, M.Ag
(19610304 199203 1 001)
11 12:30-14:10 TBY-313 Antropologi-Sosiologi Pendidikan D Drs. Moch. Fuad, M.Pd
(19570626 198803 1 003)
12 12:30-14:10 TBY-314 Pendidikan Soft Skill B Dr. H. Suwadi, S.Ag.,M.Ag.,M.Pd.
(19701015 199603 1 001)
13 12:30-14:10 TBY-410 Filsafat Ilmu B Dr. Usman, SS, M.Ag
(19610304 199203 1 001)
14 12:30-15:00 TBY-110 Fiqih Ibadah dan Muamalah A Dr. H. Tasman, M.A.#198808052019032012
(19611102 198603 1 003)
15 14:15-15:55 TBY-109 Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Difable A Dr. Akhmad Sholeh, S.Ag., M.Si.
(19650716 199803 1 002)
16 14:15-15:55 TBY-313 Antropologi-Sosiologi Pendidikan C Drs. Moch. Fuad, M.Pd
(19570626 198803 1 003)
17 14:15-15:55 TBY-314 Pendidikan Soft Skill A Dr. H. Suwadi, S.Ag.,M.Ag.,M.Pd.
(19701015 199603 1 001)
18 14:15-15:55 TBY-410 Filsafat Ilmu C Prof. Dr. H. Sangkot Sirait, M.Ag
(19591231 199203 1 009)
19 14:15-15:55 TBY-411#KAM Metodologi Penelitian B Drs. Nur Munajat, M.Si
(19680110 199903 1 002)
20 15:10-17:40 TBY-110 Fiqih Ibadah dan Muamalah B Dr. H. Tasman, M.A.#198808052019032012
(19611102 198603 1 003)
21 16:00-17:40 TBY-313 Kepemimpinan dalam Pendidikan A Dr. H. Suwadi, S.Ag.,M.Ag.,M.Pd.
(19701015 199603 1 001)
22 16:00-17:40 TBY-314 Pembelajaran Aqidah Akhlaq di Madrasah/Sekolah A Drs. H. Radino, M.Ag.
(19660904 199403 1 001)
23 16:00-17:40 TBY-411#JUM Sejarah Pendidikan A Dr. Muqowim, S.Ag., M.Ag.
(19730310 199803 1 002)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-09:30 TBY-109 Qiratul Kutub A Drs. Mujahid, M.Ag
(19670414 199403 1 002)
2 07:00-09:30 TBY-410 Pendidikan Inklusi C Sri Purnami, S.Psi. M.A.
(19730119 199903 2 001)
3 07:00-09:30 TBY-411 Masailul Fiqih/Fiqih Kontemporer D Drs. Ahmad Hanany Naseh, M.A.
(19580922 199102 1 001)
4 08:45-10:25 TBY-110 Antropologi-Sosiologi Pendidikan B Drs. Moch. Fuad, M.Pd
(19570626 198803 1 003)
5 09:35-12:05 TBY-109 Qiratul Kutub D Drs. Mujahid, M.Ag
(19670414 199403 1 002)
6 09:35-12:05 TBY-411 Masailul Fiqih/Fiqih Kontemporer C Drs. Ahmad Hanany Naseh, M.A.
(19580922 199102 1 001)
7 10:30-12:10 TBY-110 Antropologi-Sosiologi Pendidikan A Drs. Moch. Fuad, M.Pd
(19570626 198803 1 003)
8 10:30-12:10 TBY-313 Pembelajaran PAI untuk Difable A Sri Purnami, S.Psi. M.A.
(19730119 199903 2 001)
9 12:30-14:10 TBY-110 Pengantar Studi Islam C Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag.#199105052019031025
(19631107 198903 1 003)
10 12:30-15:00 TBY-314 Sejarah Islam Indonesia C Dr. Dwi Ratnasari, S.Ag., M.Ag
(19780823 200501 2 003)
11 12:30-15:00 TBY-411 Pendidikan Inklusi B Drs. Nur Munajat, M.Si
(19680110 199903 1 002)
12 13:00-15:30 TBY-313 Reading Texts A Yuli Kuswandari, S.Pd., M.Hum.
(19740725 200604 2 008)
13 15:10-17:40 TBY-314 Fiqih Siyasah dan Jinayah D Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.#198612092019032018
(19620312 199001 2 001)
14 16:00-17:40 TBY-110 Antropologi-Sosiologi Pendidikan A Dr. Sabarudin, M.Si
(19680405 199403 1 003)
15 16:00-17:40 TBY-313#JUM Filsafat Pendidikan* A Dr. H. Suwadi, S.Ag.,M.Ag.,M.Pd.
(19701015 199603 1 001)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-109 Psikologi Dasar A Dr. Eva Latipah, S.Ag., S.Psi., M.Si.
(19780608 200604 2 032)
2 07:00-08:40 TBY-410 Psikologi Dasar B Sri Purnami, S.Psi. M.A.
(19730119 199903 2 001)
3 07:00-09:30 TBY-110 Sejarah Islam Indonesia A Prof. Dr. H. Maragustam, M.A#198612092019032018
(19591001 198703 1 002)
4 07:00-09:30 TBY-313 Sejarah Islam Indonesia B Dr. Dwi Ratnasari, S.Ag., M.Ag
(19780823 200501 2 003)
5 07:00-09:30 TBY-314 Reading Texts C Yuli Kuswandari, S.Pd., M.Hum.
(19740725 200604 2 008)
6 08:45-10:25 TBY-410 Psikologi Dasar C Sri Purnami, S.Psi. M.A.
(19730119 199903 2 001)
7 13:00-14:40 TBY-313 Tauhid A Dr. Akhmad Sholeh, S.Ag., M.Si.
(19650716 199803 1 002)
8 13:00-14:40 TBY-410 Islam dan Ilmu Sosial Humaniora A Drs. H. Rofik, M.Ag#198808052019032012
(19650405 199303 1 002)
9 13:00-15:30 TBY-314 Reading Texts B Yuli Kuswandari, S.Pd., M.Hum.
(19740725 200604 2 008)
10 14:45-16:25 TBY-410 Islam dan Ilmu Sosial Humaniora B Drs. H. Rofik, M.Ag#198808052019032012
(19650405 199303 1 002)
11 14:45-16:25 TBY-411 Islam dan Sains C Dr. Mohamad Agung Rokhimawan, M.Pd.
(19781113 200912 1 003)
12 16:00-17:40 TBY-110 Statistik Pendidikan A Dr. Ibrahim, S.Pd., M.Pd.
(19791031 200801 1 008)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:00 TBY-109 PPL G Drs. Ahmad Hanany Naseh, M.A.
(19580922 199102 1 001)
2 07:00-08:00 TBY-109 PPL A Dr. Eva Latipah, S.Ag., S.Psi., M.Si.
(19780608 200604 2 032)
3 07:00-08:00 TBY-110 PPL B Dr. Mohamad Agung Rokhimawan, M.Pd.
(19781113 200912 1 003)
4 07:00-08:00 TBY-110 PPL H Drs. H. Rofik, M.Ag
(19650405 199303 1 002)
5 07:00-08:00 TBY-313 PPL C Indra Fajar Nurdin, S.Pd., M.Ag.
(19810420 201503 1 003)
6 07:00-08:00 TBY-313 PPL I Drs. H. Radino, M.Ag.
(19660904 199403 1 001)
7 07:00-08:00 TBY-314 PPL D Drs. Nur Hamidi, MA
(19560812 198103 1 004)
8 07:00-08:00 TBY-314 PPL J Drs. Mujahid, M.Ag
(19670414 199403 1 002)
9 07:00-08:00 TBY-410 PPL E Drs. Sarjono, M.Si
(19560819 198103 1 004)
10 07:00-08:00 TBY-410 PPL K Drs. Nur Munajat, M.Si
(19680110 199903 1 002)
11 07:00-08:00 TBY-411 PPL F Drs. Moch. Fuad, M.Pd
(19570626 198803 1 003)
12 07:00-08:00 TBY-411 PPL L Munawwar Khalil, S.S., M. Ag
(19790606 200501 1 009)
13 09:00-10:00 TBY-110 Skripsi A Tim Pendidikan Agama Islam
(00010101 000011 0 041)